SPIRIT SOLAR POWER SUPPLY

SPIRIT solar power supply levert verschillende off-grid oplossingen. Dit betekent dat er energie geleverd kan worden op locaties waar het reguliere elektriciteitsnetwerk slecht bereikbaar is of niet gewenst is.

De technologie en innovatiekracht van SPIRIT solar lighting wordt in deze ingezet voor andere toepassingen dan verlichting.

Onderstaande oplossingen zijn slechts voorbeelden; onze innovatieafdeling nodigt u uit om uw autonome of 'stand-alone' productuitdaging met ons te delen.


 

SPIRIT solarstuwbesturing

De solarstuwbesturing is een uniek ontwerp voor watermanagement: peilbeheersing op afstand, zonder dat er een electriciteitsnetwerk nodig is op deze vaak afgelegen locaties.

Vraag naar onze brochure SPIRIT solarstuwbesturing voor meer informatie.

SPIRIT ENERGY TRACKER

De SPIRIT energy tracker is een intelligent zonnevolgsysteem om de beste zoninstraling op de solarpanelen. De DC-energie die opgewekt wordt, kan omgezet worden naar AC-energie en teruggeleverd worden naar het centrale energienetwerk. Of de energie kan direct gebruikt worden voor bijvoorbeeld appliances of gebouwbeheersingssystemen in het gebouw, of zelfs voor het opladen van elektrische auto's.

Vraag naar onze brochure SPIRIT energy tracker voor meer informatie.
De overige informatie op deze website betreft informatie over SPIRIT solar lighting en is anderstalig. U vindt deze via het menu.

Ook bieden wij meer en specifieke informatie over solarmasten in Nederland.